ANBI Stichting

Officiële naam en contactgegevens
Stichting Westers en Stichting Kapiteinshuis
ds S. Tjadenstraat C 96, 9663 RD NIEUWE PEKELA
telefoon: 0597 – 612 372
e-mail: secretariaat@kapiteinshuis.nl
Website: www.kapiteinshuis.nl

RSIN (fiscaal nummer)
8052.34.937

Doelstelling:
De Stichting Westers stelt zich ten doel het Kapiteinshuis te beheren en in stand te houden,
voorwerpen te verzamelen en te beheren die betrekking hebben op de geschiedenis en de cultuur van de gemeente Pekela en deze in genoemd pand onder te brengen en de kapiteinswoning ter bezichtiging voor het publiek open te stellen.

Bestuurssamenstelling:
Het bestuurslidmaatschap is een vrijwillige functie en derhalve onbezoldigd.
De heer dr. F. Oppewal, voorzitter
Mevrouw E. Groen, secretaris
De heer J. Schreuder, penningmeester
Mevrouw F. Veninga, bestuurslid
Mevrouw M. Haveman, bestuurslid
De heer D. Berghuis, bestuurslid

De bestuursvergadering worden bijgewoond door mevrouw C. Vister, conservator van het
Veenkoloniaal Museum te Veendam en museum Kapiteinshuis.

De Stichting wordt bijgestaan door een groep vrijwilligers van ± 30 mensen, die allen ook kosteloos hun diensten verlenen.

Beleidsplan:
In museum Kapiteinshuis laten we een permanente opstelling zien en jaarlijks wordt een wisselexpositie getoond. Het pand wordt in goede staat gehouden, met ondersteuning van de Museumwacht.
De inkomsten worden verkregen uit:

  • donaties (minimum € 20,- per jaar)
  • Subsidie door de gemeente Pekela
  • Entreegelden
  • Acties met een specifiek doel (sporadisch).
  • schenkingen van museale aard.

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de stichting en besteed aan onderhoud van het pand en de collectie; aankoop nieuwe collectiestukken en inventaris.

Verslag activiteiten
Elk jaar worden de activiteiten in de meest ruime zin in een jaarverslag gepresenteerd, zowel via de website als in druk.

Jaarverslag – Museum Kapiteinshuis Pekela

De staat van Baten en Lasten c.q. Balans
wordt elk jaar opgesteld door Pors Accountants, Veendam, voor zowel de Stichting Kapiteinshuis als Stichting Westers, Open hier het overzicht van 2020-2021:

Baten en lasten 2021-2022