Wilt u donateur worden?

Wilt u een bijdrage leveren aan de instandhouding van dit prachtige monument met de daarin getoonde collectie? Word dan donateur van de Stichting Westers. U bepaalt zelf uw bijdrage ( minimaal € 25,- per jaar ) en u krijgt ieder jaar een nota thuis gestuurd.

Als donateur krijgt u

 • Vrij toegang tot het Kapiteinshuis Pekela
 • Het jaarverslag
 • Een uitnodiging voor de jaarlijkse kapiteinslezing
 • Regelmatig informatie over de activiteiten die er plaats vinden

Eenmalige gift

U kunt ook een bijdrage leveren aan de instandhouding van het Museum Kapiteinshuis Pekela door, zonder rechten en verplichtingen, een bedrag over te maken op bankrekening NL41RABO0116070196 t.n.v. Stichting Westers onder vermelding: éénmalige donatie.

U kunt ook een éénmalige donatie voor vijf jaar schenken met een speciale belastingaftrek. Neem hierover contact met ons op voor meer informatie.
  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI):

  De Stichting Westers en Museum Kapiteinshuis Pekela zijn culturele ANBI’s. Deze status geeft recht op vrijstelling van schenk- of erfbelasting over ontvangen giften, legaten of erfstellingen.

  Giften en donaties van particulieren aan de stichtingen zijn binnen bepaalde grenzen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Giften door bedrijven zijn aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting tot 50% van de winst, met een maximum van € 100.000,-.

  Op de balk vindt u de nieuwste gegevens onder het kopje: ANBI Stichting