960true dots bottomright 100true false 5000none
  • 5000 fade false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 fade false 60 bottom 30
    Slide2

Een introductie in het Kapiteinshuis te Nieuwe Pekela

Stap eens binnen in de 19de eeuw’ is de toepasselijke slogan van museum Het Kapiteinshuis te Nieuwe Pekela en niet zonder reden. Wie er binnen stapt heeft het gevoel terug te gaan in de tijd. In de voorkamer bekruipt je het gevoel alsof de kapitein is opgestaan om even met zijn vrouw een wandelingetje te maken en elk moment terug kan komen om u zijn sterke verhalen te vertellen.

Veenkoloniale Zeevaart

Kornelis Jans Boon en Jantje Roelofs Koop lieten aan de vooravond van de 19e eeuw een Kapiteinshuis bouwen in Nieuwe Pekela. Twee hardstenen neuten onder de voordeur met de initialen K.J.B. en J.R.K. en het jaartal 1799  herinneren aan de bouw. Het Kapiteinshuis ontstond in een periode dat de Veenkoloniale Zeevaart een eerste bloeiperiode doormaakte. Turf was in 1800 al lang niet meer de belangrijkste bron van inkomsten.

Uit de turfvaart had zich inmiddels de Veenkoloniale Zeevaart ontwikkeld. Men voer op bestemmingen rond de Oostzee, op Engeland en het Middellands Zeegebied.

In de loop van de 19de eeuw stak men ook steeds vaker de oceaan over naar plaatsen als New York, Recife, Rio Grande do Sul en andere exotische bestemmingen.
Soms was men maanden van huis. Toch bezaten de meeste kapiteins en stuurlieden een zogenaamd Kapiteinshuis. Aan het begin van de 21ste eeuw laat het Kapiteinshuis Pekela u op verrassende wijze kennis maken met een voor velen onbekend stukje varend verleden.

Weinigen weten dat omstreeks 1870 meer dan 60% van de Nederlandse vloot in de Groninger Veenkoloniën geregistreerd stond.

Zeemanscollege

En wist u dat  Nieuwe Pekela tot in de jaren ’30 een eigen zeemanscollege bezat? Maak tijd om bij ons binnen te stappen.

Scheepsportretten, foto’s genomen te Marseille, Liverpool en New Castle, uit Rusland meegebrachte serviezen, houtwerk uit Riga, schoorsteenhondjes uit Staffordshire, brieven uit de vreemde en allerlei snuisterijen, nemen u mee terug in de tijd.

Met het Kapiteinshuis Pekela en het Veenkoloniaal Museum te Veendam zeewaardig op pad!

In samenwerking met het Veenkoloniaal Museum te Veendam organiseren wij voor u dagvullende arrangementen, compleet met ontvangst met koffie en koek, lunch of diner, gelijk u maar wenst. Wij laten u op verrassende wijze kennis maken met de geschiedenis van de Veenkoloniën. Ontdek het gebied op de fiets, per auto of met de bus !

Op verzoek reist voor grote groepen een gids in de bus mee. Kom en ontdek een zeewaardig verleden in het heden.

Bekijk hier meer informatie:

Jaarverslagen; boeiende informatie over het Kapiteinshuis,

Renovatie; een kijkje in de ingrijpende renovatie van 2006, waarbij het gehele huis in gebruik werd genomen als museum.