Jaarverslag 1991

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
  • Aanleg tuin en bestrating. Grafmonument Hendrik Wester wordt hier geplaatst met tuinbank en in september officieel geopend.
  • Bestuurssamenstelling en vrijwilligers, aantal bijeenkomsten en vergaderingen, aantallen bezoekers en donateurs.
Overzicht aanwinsten, schenkingen en objecten in bruikleen

Nanne Jans Mulder 1773 - 1851
Brief van 7 juni 1805 uit Stettin, schenking van mevrouw W.J. Meijer-Kolk
Gedetailleerd overzicht van zijn leven in een verslag.

Download hier het complete jaarverslag 1991 als pdf