Jaarverslag 1996

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
  • Deelname School-Museumproject.
  • Extra aandacht in de ‘blauwe kamer’ voor ds. Sicco Tjaden en ds. Wilhelmus Themmen.
  • Tijdens Open Monumentendag thema: ‘Industrieel Erfgoed’.
  • Onderhoud exterieur.
Overzicht schenkingen, legaten en aankopen

Mello Willems Pott
Beoefenaar der schilderkunst
Over het leven van deze amateurschilder o.a. aan de hand van brieven.

Download hier het complete jaarverslag 1996 als pdf