Jaarverslag 2001

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
  • De heer Aalje Tiktak overleed op 15 juli, bestuurslid van de Stichting Wester. Hem werd postuum de Veenkoloniaal Museumprijs toegekend. Zijn vrouw mevrouw G. Tiktak-Steen schonk het geldbedrag dat bij de prijs hoort aan het Kapiteinshuis Pekela.
  • Voor de tentoonstelling Varende Voorvaderen in het Noordelijke Scheepvaartmuseum wordt gebruik gemaakt van documenten en voorwerpen van het Kapiteinshuis Pekela.
  • De heer A. Westers wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
  • Het Winschoter Stadsjournaal maakt een video over de geschiedenis en zeevaart van Pekela. Dit kan worden vertoont met een videorecorder in het museum. Het project wordt mede gefinancierd door de Vereniging Het Groene Kruis uit Nieuwe Pekela.
  • Er wordt een museumfolder gemaakt door het Veenkoloniaal Museum in Veendam over het Kapiteinshuis met als titel: 'Stap aan boord van de 19e eeuw'.
  • De conservator van het Veenkoloniaal Museum, de heer H. Hachmer maakt een begin met de digitale (her)inventarisatie van de belangrijkste stukken uit de verzameling van het Kapiteinshuis.
Schenkingen, legaten, aankopen en bruiklenen

Geert Berends Kolk
Aan de nagedachtenis van Aalje Tiktak
Artikel naar aanleiding van een oorkonde die het Kapiteinshuis Pekela, samen met een gouden medaille kreeg van mevrouw G.J. Botje-Oepkes. Het was uitgereikt aan schipper Geert Berends Kolk. Hij ontving deze 'hulde aan braafheid' omdat hij op 27 februari 1806 bij Delfzijl acht zeelieden uit zee had gered.

Download hier het complete jaarverslag 2001 als pdf