Jaarverslag 2006

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
  • Het museum was bijna het gehele seizoen gesloten in verband met de restauratiewerkzaamheden.
  • Officiële opening op 18 augustus in Het Tehuis, de toespraak van de voorzitter is te lezen in dit verslag.
Schenkingen, legaten, aankopen en bruiklenen

De restauratie
Over het museum
Uitgebreid verslag met foto’s ondersteund van de restauratiewerkzaamheden.
Alle ruimtes worden beschreven.

Download hier het complete jaarverslag 2006 als pdf