Jaarverslag 2008

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
  • Aandacht aan het oeuvre van de in Oude Pekela geboren dichter Jan Kostwinder die in 2001 in Amsterdam op 41-jarige leeftijd overleed.
  • Expositie van Pekelder gedichten van Jaap Meyer (1912-1993) die geschreven zijn onder zijn pseudoniem Saul van Messel.
  • Tentoonstelling van kerkboeken met zilverbeslag en zilveren lodereindoosjes uit eigen collectie.
  • Overeenkomst van dienstverlening met het Veenkoloniaal Museum werd herzien.
Schenkingen, legaten, aankopen en bruiklenen

Jan Derk Kuiper - Het zeemansleven van een Pekelder kapitein
Door Rinze K. Mast
Een samenvatting van het artikel dat geschreven is naar aanleiding van een aantal foto’s die waren aangetroffen uit de nalatenschap van kapitein J.D. Kuiper in het archief van de voormalige gemeente Oude Pekela. Mast ging nader onderzoek doen naar het leven, reilen en zeilen van kapitein Jan Derk Kuiper en schreef een omvangrijk artikel dat in zijn geheel aanwezig is in de bibliotheek van het Kapiteinshuis Pekela.

Download hier het complete jaarverslag 2008 als pdf