Jaarverslag 2011

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
  • De presentatie van het boek “Een reis door Italië van K.P. Boon anno 1851” geschreven door Hendrik Hachmer en de opening van de gelijknamige expositie.
  • Naar aanleiding van de grote belangstelling voor het symposium Van Pekela naar Petersburg wordt er nu jaarlijks een lezing georganiseerd onder de titel ‘Kapiteinslezing’.
  • De renovatie van de achterkamer is in het voorjaar gerealiseerd.
Schenkingen, legaten, aankopen en bruiklenen

Aan de nagedachtenis van Dick Kuil
Artikel geschreven door A. Westers
Brief van de schoolopziener Hendrik Wester aan de drukker en uitgever Jan Oomkens. Oude Pekela 3 februari 1821.

Toen de schoolopziener en schrijver van schoolboekjes Hendrik Wester op 19 februari 1821 te Oude Pekela overleed kwam er een einde aan een meer dan vijfentwintig jaar lange samenwerking en een daaruit voortvloeiende vriendschap tussen hem en de drukker en uitgever Jan Oomkens te Groningen. De brief die in 2011 aan het Kapiteinshuis Pekela geschonken (zie lijst van aanwinsten; afb.1)1, zal de laatste brief zijn, die Hendrik Wester, twee week vóór zijn overlijden, aan zijn uitgever gestuurd heeft.

Het hele artikel is te lezen in het jaarverslag, ondersteund met afbeeldingen en foto’s.

Download hier het complete jaarverslag 2011 als pdf