Jaarverslag 2012

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
  • Renovatie van de tuin en de schuur o.a. tijdens NLdoet-dag.
  • Een oud mastdeel geschonken door de Zeevaartschool Enkhuizen van het opleidingsschip Kaatje maakt nu onderdeel uit van de binnenplaats en kan als authentieke zonwering worden gebruikt.
  • In ‘kleine kamer’ werd een Oranjekabinet ingericht specifiek gericht op de bezoeken van de leden van het Koninklijk huis aan de Pekela’s.
  • Presentatie van het boek ‘Beleefd aanbevelend’ over het leven van de Pekelder architect Jan Kruijer.
  • De Kapiteinslezing werd verzorgd door Hans Beukema, maritiem auteur en publicist uit Delfzijl met de lezing: ‘De Veenkoloniën, bakermat van de Groninger kustvaart’.
Schenkingen, legaten, aankopen en bruiklenen

Firma Jacoba Maria Wortelboer Kruiden
Door Jan Aijold Kuiper
Artikel over de firma uit Pekela die kruidenmengsels onder de naam Wortelboer’s Kruiden verkocht en in 1970 vertrok naar Zuidhorn. Kuiper ging op zoek naar het verhaal achter een wikkel met de opdruk: Wacht U voor namaak! Oprechte Wortelboer’s Kruiden.

Download hier het complete jaarverslag 2012 als pdf