Jaarverslag 2013

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
  • De Kapiteinslezing werd door Jans Blok gehouden. Zijn lezing had als titel:’Over turfschepen, coasters en catamarans’.
Schenkingen, legaten, aankopen en bruiklenen

Pekelder zeelieden door de Sont
Door Weiko Piebes
Met gedetailleerde aandacht voor Eije Sijbrands
De Sonttolregisters
De Sonttolregisters (STR) vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken. Ze zijn (met hiaten in de eerste decennia) bewaard gebleven voor de periode 1497 tot 1857, toen de tol werd opgeheven.
In 98 jaar maakten de schippers die ingeschreven stonden in de Pekela's 11.162 scheepsbewegingen door de Sont. In 1858 staakten de Denen, na 400 jaar eindelijk de tolheffingen.

Download hier het complete jaarverslag 2013 als pdf