Jaarverslag 2018

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
  • Opening van de wisselexpositie 'Van de bovenste plank’, geopend door de burgemeester de heer J. Kuin. Hij werd daarbij geassisteerd door de schenker van een prachtig glaskunstwerk uit het kantoor van Houthandel Koerts, de heer J. Noordhuis. Met deze expositie werd aandacht geschonken aan een belangrijke bedrijfstak in Pekela, houtzagerijen, houthandel en timmer/ meubelfabrieken.
  • ‘Een Atlantische reis met de Bark Europa’ is de titel van de kapiteinslezing die werd verzorgd door dr. Feike Oppewal. Ondersteund door prachtig fotomateriaal vertelde hij over de reizen die hij als scheepsarts met dit voormalige lichtschip had gemaakt.
Schenkingen, legaten, aankopen en bruiklenen

Stuurman Luppo Gerlof Stel ’Op avontuur’ Ballonvaarders gered op de Zuiderzee 1879
Auteur: Jan Sjoert Moolhuizen Ingekort en bewerkt: Gijs Koerts
Gedurende het zeilseizoen pendelt hij met vracht voor Groningse reders op diverse zeereizen, ook vanuit Harlingen. Als voorbeeld beschrijf ik hieronder twee zeereizen uit 1879 met de schoener ‘Reiziger’ waarbij het accent ligt op een ‘dicht bij huis verhaal’ wat een mooie inkijk geeft op onze voormalige Zuiderzee en het Waddengebied.

Jan van der Laan, toean en medicijnman
92 jaar Pekelder
Aan het woord is Jan van der Laan, geboren in Oude Pekela die Indiëganger is geworden. Dit is het eerste interview van de reeks Pekelders Verhalen, uitgegeven in 2020.

Download hier het complete jaarverslag 2018 als pdf