Jaarverslag

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
  • Deelname School-Museumproject.
  • In de 'kleine kamer' werd aandacht geschonken aan een aantal niet meer bestaande bedrijven in Pekela.
  • Tijdens Open Monumentendag thema: ‘Monumentale schoolgebouwen’.
Overzicht schenkingen, legaten en aankopen

Van Pekela tot Sint Petersburg
Sonttolregisters, 1778 eerste Pekelder schipper
Berend Stoffers die als eerste Pekelder schipper in Sint Petersburg voet aan wal zette.

Download hier het complete jaarverslag 1997 als pdf