Op deze tekening is de stichter van Museum Kapiteinshuis Pekela afgebeeld. De heer drs. A. Westers (1928-2018) was jarenlang conservator van het museum. Van 1963 tot 1977 was hij directeur van het Groninger Museum, daarna hoofdconservator kunstnijverheid van het Haags Gemeentemuseum.
(Tekening: Ger Siks, 1993)

Vanaf het begin heeft de heer Westers, stichter en jarenlang voorzitter van het museum, een jaarverslag gepubliceerd. U vindt hier alle jaarverslagen vanaf 1990.


Jaarverslag 2009

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
 • Beide stichtingen zijn ANBI instelling geworden.
 • Videopresentatie werd vervangen door een aangepaste en uitgebreide DVD door het Winschoter Stadsjournaal.
Lees hier meer en download de pdf>>

Jaarverslag 2008

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
 • Aandacht aan het oeuvre van de in Oude Pekela geboren dichter Jan Kostwinder die in 2001 in Amsterdam op 41-jarige leeftijd overleed.
 • Expositie van Pekelder gedichten van Jaap Meyer (1912-1993) die geschreven zijn onder zijn pseudoniem Saul van Messel.
 • Tentoonstelling van kerkboeken met zilverbeslag en zilveren lodereindoosjes uit eigen collectie.
 • Overeenkomst van dienstverlening met het Veenkoloniaal Museum werd herzien.
Lees hier meer en download de pdf>>

Jaarverslag 2007

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
 • Vergadering van leden van het platform Kleine Musea.
 • Oprichting van GROMMO (GROnings Maritiem Museaal Overleg) waar het Kapiteinshuis Pekela ook één van de acht leden is.
 • Voor het Teleac TV-programma ‘Verre Verwanten’ werden opnames in het museum gemaakt.
Lees hier meer en download de pdf>>

Jaarverslag 2006

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
 • Het museum was bijna het gehele seizoen gesloten in verband met de restauratiewerkzaamheden.
 • Officiële opening op 18 augustus in Het Tehuis, de toespraak van de voorzitter is te lezen in dit verslag.
Lees hier meer en download de pdf>>

Jaarverslag 2005

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
 • In memoriam Engelina Woltjes, de bewoonster van het voorhuis van Het Kapiteinshuis Pekela die in het voorjaar van 2005 op 95 jarige leeftijd overleed.
 • Gezamenlijke tentoonstelling ‘Die Seeschiffahrt in Pekela’ met Cultuur und Heimatverein Groszefehn in Ostfriesland.
 • Start van de restauratie van het voorhuis van het museum op 28 november.
 • Portretten en lesboekjes van Hendrik Wester in de verzameling van het Kapiteinshuis Pekela.
Lees hier meer en download de pdf>>

Jaarverslag 2004

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
 • Definitieve opname in het Nederlandse museumregister als Geregistreerd Museum.
 • Alle deelcollecties worden volgens de geldende categorieën van het landelijke Museum Inventarisatie Project in kaart gebracht.
 • Voegwerk linker zijmuur gerestaureerd.
 • Tijdens een aantal tentoonstellingen worden er objecten van de collectie van het museum tentoongesteld.
Lees hier meer en download de pdf>>

Jaarverslag 2002

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
 • Overdracht Kapiteinshuis aan de stichting Kapiteinshuis Pekela.
 • Tentoonstelling in de ‘kleine kamer’ gewijdt aan Harm Brouwer die arts was in Nieuwe Pekela.
 • Tijdens een aantal tentoonstellingen van het Noordelijk Scheepvaartsmuseum en tijdens de genealogisch dag .
 • ‘Voorouders onderweg naar werk’ van de Groninger Archieven werd gebruik gemaakt van de collectie van het Kapiteinshuis.
Lees hier meer en download de pdf>>

Jaarverslag 2001

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
 • De heer Aalje Tiktak overleed op 15 juli, bestuurslid van de Stichting Wester. Hem werd postuum de Veenkoloniaal Museumprijs toegekend. Zijn vrouw mevrouw G. Tiktak-Steen schonk het geldbedrag dat bij de prijs hoort aan het Kapiteinshuis Pekela.
 • Voor de tentoonstelling Varende Voorvaderen in het Noordelijke Scheepvaartmuseum wordt gebruik gemaakt van documenten en voorwerpen van het Kapiteinshuis Pekela.
 • De heer A. Westers wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
 • Het Winschoter Stadsjournaal maakt een video over de geschiedenis en zeevaart van Pekela. Dit kan worden vertoont met een videorecorder in het museum. Het project wordt mede gefinancierd door de Vereniging Het Groene Kruis uit Nieuwe Pekela.
 • Er wordt een museumfolder gemaakt door het Veenkoloniaal Museum in Veendam over het Kapiteinshuis met als titel: 'Stap aan boord van de 19e eeuw'.
 • De conservator van het Veenkoloniaal Museum, de heer H. Hachmer maakt een begin met de digitale (her)inventarisatie van de belangrijkste stukken uit de verzameling van het Kapiteinshuis.
Lees hier meer en download de pdf>>