Op deze tekening is de stichter van Museum Kapiteinshuis Pekela afgebeeld. De heer drs. A. Westers (1928-2018) was jarenlang conservator van het museum. Van 1963 tot 1977 was hij directeur van het Groninger Museum, daarna hoofdconservator kunstnijverheid van het Haags Gemeentemuseum.
(Tekening: Ger Siks, 1993)

Vanaf het begin heeft de heer Westers, stichter en jarenlang voorzitter van het museum, een jaarverslag gepubliceerd. U vindt hier alle jaarverslagen vanaf 1990.


Jaarverslag 2011

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
 • De presentatie van het boek “Een reis door Italië van K.P. Boon anno 1851” geschreven door Hendrik Hachmer en de opening van de gelijknamige expositie.
 • Naar aanleiding van de grote belangstelling voor het symposium Van Pekela naar Petersburg wordt er nu jaarlijks een lezing georganiseerd onder de titel ‘Kapiteinslezing’.
 • De renovatie van de achterkamer is in het voorjaar gerealiseerd.
Lees hier meer en download de pdf>>

Jaarverslag 2009

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
 • Beide stichtingen zijn ANBI instelling geworden.
 • Videopresentatie werd vervangen door een aangepaste en uitgebreide DVD door het Winschoter Stadsjournaal.
Lees hier meer en download de pdf>>

Jaarverslag 2008

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
 • Aandacht aan het oeuvre van de in Oude Pekela geboren dichter Jan Kostwinder die in 2001 in Amsterdam op 41-jarige leeftijd overleed.
 • Expositie van Pekelder gedichten van Jaap Meyer (1912-1993) die geschreven zijn onder zijn pseudoniem Saul van Messel.
 • Tentoonstelling van kerkboeken met zilverbeslag en zilveren lodereindoosjes uit eigen collectie.
 • Overeenkomst van dienstverlening met het Veenkoloniaal Museum werd herzien.
Lees hier meer en download de pdf>>

Jaarverslag 2007

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
 • Vergadering van leden van het platform Kleine Musea.
 • Oprichting van GROMMO (GROnings Maritiem Museaal Overleg) waar het Kapiteinshuis Pekela ook één van de acht leden is.
 • Voor het Teleac TV-programma ‘Verre Verwanten’ werden opnames in het museum gemaakt.
Lees hier meer en download de pdf>>

Jaarverslag 2006

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
 • Het museum was bijna het gehele seizoen gesloten in verband met de restauratiewerkzaamheden.
 • Officiële opening op 18 augustus in Het Tehuis, de toespraak van de voorzitter is te lezen in dit verslag.
Lees hier meer en download de pdf>>

Jaarverslag 2005

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
 • In memoriam Engelina Woltjes, de bewoonster van het voorhuis van Het Kapiteinshuis Pekela die in het voorjaar van 2005 op 95 jarige leeftijd overleed.
 • Gezamenlijke tentoonstelling ‘Die Seeschiffahrt in Pekela’ met Cultuur und Heimatverein Groszefehn in Ostfriesland.
 • Start van de restauratie van het voorhuis van het museum op 28 november.
 • Portretten en lesboekjes van Hendrik Wester in de verzameling van het Kapiteinshuis Pekela.
Lees hier meer en download de pdf>>

Jaarverslag 2004

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
 • Definitieve opname in het Nederlandse museumregister als Geregistreerd Museum.
 • Alle deelcollecties worden volgens de geldende categorieën van het landelijke Museum Inventarisatie Project in kaart gebracht.
 • Voegwerk linker zijmuur gerestaureerd.
 • Tijdens een aantal tentoonstellingen worden er objecten van de collectie van het museum tentoongesteld.
Lees hier meer en download de pdf>>

Jaarverslag 2002

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
 • Overdracht Kapiteinshuis aan de stichting Kapiteinshuis Pekela.
 • Tentoonstelling in de ‘kleine kamer’ gewijdt aan Harm Brouwer die arts was in Nieuwe Pekela.
 • Tijdens een aantal tentoonstellingen van het Noordelijk Scheepvaartsmuseum en tijdens de genealogisch dag .
 • ‘Voorouders onderweg naar werk’ van de Groninger Archieven werd gebruik gemaakt van de collectie van het Kapiteinshuis.
Lees hier meer en download de pdf>>