Op deze tekening is de stichter van Museum Kapiteinshuis Pekela afgebeeld. De heer drs. A. Westers (1928-2018) was jarenlang conservator van het museum. Van 1963 tot 1977 was hij directeur van het Groninger Museum, daarna hoofdconservator kunstnijverheid van het Haags Gemeentemuseum.
(Tekening: Ger Siks, 1993)

Vanaf het begin heeft de heer Westers, stichter en jarenlang voorzitter van het museum, een jaarverslag gepubliceerd. U vindt hier alle jaarverslagen vanaf 1990.


Jaarverslag 2002

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
 • Overdracht Kapiteinshuis aan de stichting Kapiteinshuis Pekela.
 • Tentoonstelling in de ‘kleine kamer’ gewijdt aan Harm Brouwer die arts was in Nieuwe Pekela.
 • Tijdens een aantal tentoonstellingen van het Noordelijk Scheepvaartsmuseum en tijdens de genealogisch dag .
 • ‘Voorouders onderweg naar werk’ van de Groninger Archieven werd gebruik gemaakt van de collectie van het Kapiteinshuis.
Lees hier meer en download de pdf>>

Jaarverslag 2001

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
 • De heer Aalje Tiktak overleed op 15 juli, bestuurslid van de Stichting Wester. Hem werd postuum de Veenkoloniaal Museumprijs toegekend. Zijn vrouw mevrouw G. Tiktak-Steen schonk het geldbedrag dat bij de prijs hoort aan het Kapiteinshuis Pekela.
 • Voor de tentoonstelling Varende Voorvaderen in het Noordelijke Scheepvaartmuseum wordt gebruik gemaakt van documenten en voorwerpen van het Kapiteinshuis Pekela.
 • De heer A. Westers wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
 • Het Winschoter Stadsjournaal maakt een video over de geschiedenis en zeevaart van Pekela. Dit kan worden vertoont met een videorecorder in het museum. Het project wordt mede gefinancierd door de Vereniging Het Groene Kruis uit Nieuwe Pekela.
 • Er wordt een museumfolder gemaakt door het Veenkoloniaal Museum in Veendam over het Kapiteinshuis met als titel: 'Stap aan boord van de 19e eeuw'.
 • De conservator van het Veenkoloniaal Museum, de heer H. Hachmer maakt een begin met de digitale (her)inventarisatie van de belangrijkste stukken uit de verzameling van het Kapiteinshuis.
Lees hier meer en download de pdf>>

Jaarverslag 2000

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
 • Tienjarig bestaan van het museum dat gevierd werd in dorpshuis ‘De Kiepe’. De volledige toespraak die de de heer A. Westers, voorzitter van het bestuur van de stichting Westers, heeft gehouden tijden de viering van het tienjarig bestaan van het Kapiteinshuis Pekela.
 • De stichting Kapiteinshuis Pekela wordt op 13 januari opgericht en er wordt een overeenkomst van dienstverlening aangegaan met het Veenkoloniaal Museum in Veendam.
 • Het Kapiteinshuis Pekela wordt voorlopig als museum geregistreerd, dit wordt definitief wanneer er nog aan enkele voorwaarden wordt voldaan.
Lees hier meer en download de pdf>>

Jaarverslag 1999

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
 • In de ‘kleine kamer’ aandacht voor de relaties tussen Pekela en Oost-Friesland.
 • In de ‘grote kamer’ aandacht voor Harm Zeven, Schipper van de Catharina Wilhelmina en diens zoon Egbert, gezagvoerder van verschillende stoomschepen.
 • Het Russisch porselein wordt in zijn geheel tentoongesteld.
Lees hier meer en download de pdf>>

Jaarverslag 1998

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
 • Deelname School-Museumproject.
 • Aanmelding bij de Monumentenwacht Groningen.
 • In de 'kleine kamer' Oranje-tentoonstelling.
 • Bouw huis 200 jaar geleden.
 • Stichting Westers tienjarig bestaan.
Lees hier meer en download de pdf>>

Jaarverslag

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
 • Deelname School-Museumproject.
 • In de 'kleine kamer' werd aandacht geschonken aan een aantal niet meer bestaande bedrijven in Pekela.
 • Tijdens Open Monumentendag thema: ‘Monumentale schoolgebouwen’.
Lees hier meer en download de pdf>>

Jaarverslag 1996

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
 • Deelname School-Museumproject.
 • Extra aandacht in de ‘blauwe kamer’ voor ds. Sicco Tjaden en ds. Wilhelmus Themmen.
 • Tijdens Open Monumentendag thema: ‘Industrieel Erfgoed’.
 • Onderhoud exterieur.
Lees hier meer en download de pdf>>

Jaarverslag 1994

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in dit jaar, onder anderen:
 • De spitse praam ‘Familietrouw’ uit 1894 gebouwd in Stadskanaal meert aan voor het Kapiteinshuis in Pekela. Besloten wordt dat dit de thuishaven wordt voor het turfschip, dat is geschonken aan het Veenkoloniaal Museum in Veendam.
 • Op Open Monumentendag worden vijf beeldhouwwerken tentoongesteld van de kunstenaars Wieger Frenken en Dimphi Hombergen
Lees hier meer en download de pdf>>