Onder de titel Pekelders Verhalen verscheen ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het museum in 2020 een boek met 14 gebundelde interviews. Op deze plek worden de verhalen voortgezet met nieuwe interviews in een frequentie van twee à drie per jaar. De geïnterviewde is in Pekela geboren, getogen en gebleven met een leeftijd van ongeveer 80 jaar.


Biografie Geert Leffers

De serie Pekelders Verhalen vervolgen we op de site met een Biografie Geert Leffers (1922-1999). De heer Leffers is een geboren en getogen (Nieuwe) Pekelder. Hij krijgt in het gezin de mogelijkheid om verder te leren, MULO en Bestuurskunde. Vrijwel zijn hele werkzame leven heeft hij op het gemeentehuis doorgebracht, van volontair in de oorlogsjaren tot zijn afscheid als gemeentesecretaris in 1983.

Lees hier meer en download de pdf>>